REFINANCE

ВСИЧКИ ВНОСКИ В ЕДНА!

Кредит 1 :

Кредит 2 :

Кредит 3 : Общо :      
CrediCash Рефинансиране  е кредит в размер до 3000лв и период на изплащане до 18 месеца

Нашите обещания към Вас

Да обединим Вашите задължения в една вноска

Без такси за разглеждане и усвояване на кредита

Да доставим договора Ви за подпис в  удобно за Вас време

Да погасим Вашите задължения по банков път, на посочена от Вас дата

Фиксирана вноска за целия период на договора