CREDICARD STANDARD

Стандартна международна кредитна карта MasterCard
card-design-for-site

 

 

 

 

 

 

 

Тарифа, условия и документи                                 

Може да се използва в страната и чужбина

Теглене в кеш или покупки

Заплащане на стоки и услуги в интернет

Еднократна годишна такса за обслужване

Ниски лихви, само върху изразходваната сума

Без лихва при покупки на ПОС терминал и

   възстановяване на сумата в рамките на гратисния период от 45 дни

Бързо и безплатно разглеждане на искането