Политика на поверителност

НИЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ ДА СЪХРАНЯВАМЕ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

РАЗДЕЛ I: ВЪВЕДЕНИЕ 

ПЕЙНЕТИКС АД (наричано по-надолу "Пейнетикс", "ние", "нас" и "нашата") е регулирано дружество за електронни пари и член на международните картови схеми VISA & MasterCard в Европа. ПЕЙНЕТИКС поддържа най-високите стандарти за поверителност на споделените лични данни относно:

 • посетители и регистрирани потребители на нашия уебсайт;
 • бизнес партньори, които се регистрират за услуга, предоставена от Пейнетикс чрез уебсайта ни

Пейнетикс събира и обработва лични данни съгласно настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

Моля, запознайте се внимателно с тази Политика за поверителност и защита на личните данни, за да разберете нашия подход и средства за опазване на личните Ви данни, как ще ги използваме в качеството ни на администратор и обработващ лични данни и как ще ги третираме. Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителоност и защита на личните данни, моля, не използвайте нашите услуги.

РАЗДЕЛ II: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

"Лични данни" са дефинирани в член 4, параграф 1 от GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679):

"(1)" лични данни "означава всяка информация, свързана с идентифицираното или подлежащо на идентификация физическо лице (" субект на данните "); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице ".

Пейнетикс уважава поверителността на данните на своите потребители ("потребител" или "Вас"), които използват уебсайта ни, достъпен  на адрес: www.credibul.bg, включително други медийни форми, медийни канали, мобилна версия или мобилно приложение, свързани с тях или колективно отнасящи се до уебсайта. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е предназначена да Ви информира като потребител  за това какви категории лични данни Пейнетикс може да събира или събира от Вас във връзка с използването на уебсайта. Пейнетикс използва и може да предостави съхраняваните данните по Ваше искане. Ние не събираме лични данни от никого на възраст под 18 години.

Когато посещавате за първи път нашия уебсайт, ще Ви помолим да приемете използването на "бисквитки" в съответствие с условията на настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни.

Всеки път, когато използвате този уебсайт, ще се прилага настоящата версия на Политиката за поверителност и защита на лични данни. Вие изразявате Вашето информирано и изрично съгласие да предоставите Вашите лични данни с цел да бъдат събирани и обработвани от Пейнетикс. Изчерпателна информация относно използването на личните данни от Пейнетикс можете да намерите в тези правила. Нашият уебсайт осъществява контрол на поверителността, който има отношение върху това как ще обработваме Вашите лични данни. При предоставянето на лични данни можете да посочите Вашето съгласие или отказ за събиране или обработване на Вашите лични данни.

Пейнетикс не предоставя личните Ви данни на трети лица, освен ако:

1) не е изрично упълномощено от Вас

2) във връзка с предоставянето Ви на услуги, за които сте заявили изрично съгласие

3) не се изисква по закон или на основание съдебен акт

4) не е свързано със защита живота и здравето на физическото лице, за което се отнасят;

5) не е  в защита на обществения интерес

Уебсайтът на Пейнетикс се хоства на територията на Република България и е предмет на българското и европейското законодателство за защита на личните данни. Ако осъществявате достъп до нашия уебсайт от други юрисдикции извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), моля, да бъдете информирани, че прехвърляте личните си данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Вие също се съгласявате да спазвате приложимите закони в Европа относно използването на уебсайта ни и взаимните ни договорености. Всички лица, които имат достъп до нашия уебсайт от всяка юрисдикция по силата на закони и разпоредби, уреждащи използването на интернет, включително събирането, използването и разкриването на лични данни, различни от посочените по-горе юрисдикции, могат да използват уебсайта по начин, който е законосъобразен в тяхната юрисдикция.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ РЕГИСТРИРАНЕ НА УЕБСАЙТА НА ПЕЙНЕТИКС, ВИЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

РАЗДЕЛ III: КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 1. В този раздел посочваме:

1.1 общите категории лични данни, които можем да обработваме;

1.2 в случай на лични данни, които не са предоставени директно от Вас, източника и специфичните категории на тези данни;

1.3 целите, за които можем да обработваме лични данни; и

1.4 правните основания за обработване на лични данни

Ние можем да събираме информация при взаимодействието Ви с Пейнетикс, посредством следните начини:

Информация, която Вие ни предоставяте

 1. Ние можем да обработваме Вашите данни при използването на нашия уеб сайт и услуги ("данни за използване"). Данните за използването могат да включват вашия IP адрес, географско местоположение, вид и версия на браузъра, операционна система, източник за препращане, продължителност на посещението, прегледани страници и навигационни пътеки на уебсайта, както и информация за времето, честотата и по какъв начин сте използвали услугата. Източникът на данните за използването е нашата система за проследяване и анализиране. Данните за използване могат да бъдат обработени за целите на анализа на използването на уебсайта и услугите ни. Правното основание за това обработване е Вашето съгласие и законните ни интереси, а именно мониторинг и подобряване на нашия уебсайт и услуги, или предоставяне на персонализирани решения за Вас.
 2. Ние можем да обработваме Вашите данни за акаунта Ви с изричното Ви съгласие ("данни за акаунта"). Данните за акаунта Ви могат да включват Вашето име, имейл адрес, дата на раждане, националност и адрес по местоживеене. Вие ни предоставяте тези данни, за да регистрирате акаунт и да използвате нашите услуги. Данните за акаунта Ви могат да бъдат обработвани, за да достъпвате профила си през уебсайт ни, за да Ви предоставяме нашите услуги като гарантираме високо ниво на сигурност на нашия уебсайт, поддържане на защитени резервни копия на нашата база данни и осъществяване на комуникация с Вас. Правното основание за това обработване е Вашето съгласие и законните ни интереси, а именно правилното администриране на уебсайта и бизнес процесите, както и нашето задължение да прилагаме механизми за идентифициране и високо ниво на аутентикация при предоставянето на платежни услуги.
 3. Ние можем да обработваме Вашите данни, предоставени в личния Ви потребителски профил на нашия уебсайт ("данни за потребителския профил"). Данните за профила могат да включват Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, снимки на профила, пол, дата на раждане, семеен статус, интереси и др. Данните за профила могат да бъдат обработвани за целите на предоставяне на пълен достъп до услугите и осъществяване на мониторинг на активността Ви на база потребителския Ви профил. Правното основание за това обработване е Вашето съгласие и законните ни интереси, а именно правилното администриране на уебсайта и бизнеса ни.
 4. Ние можем да обработваме Вашите данни, предоставени в процеса на използване на нашите услуги ("данни за използване на услугите"). Данните за използване на услугите могат да включват регистрационни файлове за достъп до нашата платформа, както и история на предоставяните и ползваните услуги. Източникът на данните за използване на услугите е нашата платформа, където поддържате регистриран акаунт и профил. Данните за използване на услугите могат да бъдат обработвани за целите на работата на нашия уебсайт, предоставяне на нашите услуги, гарантиране на сигурността на нашия уебсайт и услуги, свързани с поддържане на защитени резервни копия на нашата база данни и осъществяване на комуникация с Вас. Правното основание за това обработване е Вашето съгласие и законните ни интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт, мониторинг с цел предотвратяване на измами и обезпечаване на сигурността.
 5. Ние можем да обработваме Вашите лични документи, които зареждате в нашата платформа посредством регистрацията Ви ("данни за съдържанието"). Данните за съдържанието под формата на прикачени файлове могат да бъдат обработени за целите на идентификация и верификация на самоличността Ви, което Ви позволява да използвате нашия уебсайт и нашите услуги. Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие и нашето законно задължение да потвърдим самоличността Ви поради причини, свързани с противодействие на пране на пари и финансиране на тероризъм, преди да Ви предоставим платежни услуги.
 6. Ние можем да обработваме информация, съдържаща се във всяко запитване, което ни изпращате относно нашите услуги ("данни за запитвания"). Информацията за запитванията може да бъде обработена за целите на предлагането, маркетинга и продажбата на съответните услуги за Вас. Правното основание за това обработване е Вашето съгласие да получавате информация и да подобряваме комуникационните си канали с Вас.
 7. Ние можем да обработваме информацията, свързана с извършените транзакции и предоставените услуги, която се осъществява посредством нашия уебсайт ("транзакциионни данни"). Транзакционните данни могат да включват данни за картата, банковата сметка и подробностите за историята на транзакциите. Транзакционните данни могат да бъдат обработвани с цел предоставяне на услуги и поддържане на правилни записи за тези транзакции в нашата система. Правното основание за тази обработка е изпълнението на сключения между нас договор или при предприемане на стъпки по Ваша молба за сключване на такъв договор.
 8. Ние можем да обработваме информацията, която ни предоставяте, като абонати на нашите имейл известия и/или бюлетини ("данни за известяване"). Данните за известяване могат да бъдат обработени за целите на изпращане на съответните известия и/или бюлетини. Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие ИЛИ изпълнението на договор между Вас и нас и/или предприемане на стъпки по Ваше желание за сключване на такъв договор.
 9. Ние можем да обработваме информацията, съдържаща се в или отнасяща се до всяка комуникация, която ни изпращате ("данни за кореспонденция"). Данните за кореспонденцията могат да включват съдържанието на комуникацията и метаданните, свързани с осъществената комуникацията. Нашият уебсайт генерира метаданни, свързани с комуникацията посредством формата за контакт или формата за запитване. Данните за кореспонденцията могат да бъдат обработени за целите на комуникацията с Вас и воденето на архиви за изискана и предоставена информация. Правното основание за това обработване са нашите законни интереси, а именно правилното администриране на уебсайта и договорните ни взаимоотношения, както и комуникациите с потребителите.
 10. Ние можем да обработваме всички лични данни, посочени в настоящата Политика, когато това е необходимо за установяване, упражняване или защита на/срещу съдебни искове/искови претенции, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. Правното основание за това обработване са нашите законни интереси, а именно защитата и утвърждаването на нашите законни права, Вашите законни права и законните права на третите лица/.
 11. В допълнение към конкретните цели, за които можем да обработваме Вашите лични данни, посочени в тази Политика, можем също да обработваме Вашите лични данни, когато такава обработка е необходима за спазване на правно задължение, което имаме, или за да защита на Вашите жизнени интереси или жизненоважните интереси на друго физическо лице.
 12. Моля, не ни предоставяйте лични данни на никое друго лице, освен ако ние изрично не изискаме да го направите във връзка с предоставяне на допълнителна услуга.
 13. Вие давате съгласието си, че можем да предоставим Вашите лични данни на:

14.1 Ние можем да разкриваме Вашите лични данни на всеки член на нашата група от свързани компании (включително, но не само нашите дъщерни дружества, упълномощени представители, цялостна фирмена структура), доколкото това е разумно обосновано за целите и правните основания, посочени в тази политика.

14.2 Ние можем да разкриваме конкретни лични данни, изисквани за целите на идентифицирането и верифицирането на самоличността Ви, извършвано от нашите оторизирани доставчици или подизпълнители, когато това е разумно обосновано за конкретните цели.

14.3 Ние можем да разкриваме Вашите лични данни на нашите професионални експерти, доколкото това е разумно обосновано за целите на управлението на риска, получаването на професионални съвети или установяването, упражняването или защитата на съдебни искове, независимо дали в съдебни производства или в административно или извънсъдебно производство, съдебна процедура.

14.4  Ние можем да разкриваме Вашите данни за използване на сайта и данни за постъпили запитвания на един или повече от нашите партньори, посочени на нашия уебсайт, с цел да им позволим да се свържат с Вас, за да могат да Ви предлагат и продават услуги, със  същото естество като предлаганите от Пейнетикс услуги. Всеки такъв съвместен партньор ще действа като администратор на данни във връзка с данните за използването и запитванията, които му предоставяме; и след като се свърже с Вас, всеки от тези партньори ще ви помоли да дадете съгласието си за своята политика за поверителност и изричното си съгласието, за целите, за които ще бъде обработвани личните Ви данни.

14.5 В допълнение към конкретните оповестявания на лични данни, посочени в тази Политика, ние можем да разкрием Вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за спазването на законно задължение, което имаме или за да защитим Вашите жизненоважни интереси или жизненоважните интересите на друго физическо лице. Ние можем също така да разкриваме Вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на съдебни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура.

 1. Вие изрично се съгласявате и давате съгласието си, че може да бъдете обект на автоматизирана оценка на риска, въпреки че Пейнетикс Ви уверява, че окончателните решения винаги се вземат от упълномощен служител на компанията.

Информация от бисквитки и други технологии

 1. "Бисквитка" е файл, съдържащ идентификатор (поредица от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър в уеб браузър и се съхранява от браузъра. Идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът зареди страница от сървъра. "Бисквитките" могат да бъдат "постоянни" бисквитки или "сесия": постоянните бисквитки ще се съхраняват от уеб браузър и ще останат валидни до определената дата на изтичане, освен ако не бъдат изтрити от потребителя преди датата на изтичане; сесия бисквитки, от друга страна, ще изтече в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът бъде затворен.
 2. Бисквитките обикновено не съдържат информация, която лично идентифицира потребителя, но личната информация, която съхраняваме за Вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана в и получена от бисквитките.
 3. Използваме "бисквитки" за следните цели:

(a) аутентикация- използваме "бисквитки", за да Ви идентифицираме, когато посещавате нашия уебсайт и докато навигирате в нашия уебсайт.

(б) статус - използваме "бисквитки", за да ни помогнат да определим дали сте влезли в нашия уебсайт.

(в) персонализиране - използваме "бисквитки", за да съхраняваме информация за Вашите предпочитания и да персонализираме достъпа Ви до уебсайта.

г) сигурност - използваме "бисквитките" като елемент от мерките за сигурност, използвани за защита на потребителските профили, включително предотвратяване на измами/ злоупотреби и защита на нашия уебсайт и предоставяните услуги като цяло.

(д) реклама - използваме "бисквитки", за да ни помогнете да показваме реклами, които са подходящи за Вас.

(е) анализ - използваме "бисквитки", за да ни помогне да анализираме използването и ефективността на нашия уебсайт и услуги.

(ж) съгласие за "бисквитките" - използваме "бисквитки", за да съхраняваме предпочитанията Ви по отношение на използването на "бисквитки" в общ смисъл.

 1. Ние събираме информация, когато преглеждате съдържание, реклами, сайтове, интерактивни уиджети, приложения и други продукти (както в, така и извън нашите Услуги), където технологиите за събиране на данни на Пейнетикс (като уеб указатели, инструменти за разработка, бисквитки и други технологии, и т.н.). Тези технологии за събиране на данни ни позволяват да разберем Вашата активност в и извън нашите услуги, и да събираме и съхраняваме информация, когато използвате услугите, които предлагаме на нашите партньори.
 2. Тази информация включва и вида на съдържанието или рекламите, които разглеждате, показвате или кликвате върху тях; честотата и продължителността на Вашата сесия; сайтовете или приложенията, които сте използвали преди да имате достъп до услугите и къде сте навигирали след това; независимо дали сте разглеждали специално съдържание или реклами; дали сте посетили уебсайта на рекламодателя, дали сте изтеглили приложението на рекламодателя, дали сте закупили рекламиран продукт или услуга, или сте предприели други действия.

Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги

 1. Нашите доставчици на услуги използват "бисквитки" и тези бисквитки могат да се съхраняват на Вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт.
 2. Използваме Google Analytics, за ​​да анализираме използването на нашия уебсайт. Google Analytics събира информация за използването на уебсайтове чрез "бисквитки". Декларацията за поверителност на Google може да бъде достъпена на адрес: https://www.google.com/policies/privacy.
 3. Повечето браузъри Ви позволяват да откажете да приемате бисквитки, както и да ги изтривате. Методите за това се различават от браузър до браузър и от версия до версия. Можете обаче да получите актуална информация за блокирането и изтриването на "бисквитките" чрез тези връзки:
 4. a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg (Chrome);

б) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  (Firefox);

в) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

г) https://support.microsoft.com/bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  (Internet Explorer);

д) https://support.apple.com/kb/PH21411  (Safari); и

е) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  (Edge).

 1. Блокирането на всички "бисквитки" ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате "бисквитките", няма да можете да използвате всички функционалности на нашия уебсайт.
 2. Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи включват функция или настройка "Do-Not-Track" ("не проследявай") или настройка, която можете да активирате, за да сигнализирате за предпочитанията си за неприкосновеност на личните данни, за да не се наблюдават и събират данни за дейностите Ви за онлайн сърфиране. Този уебсайт понастоящем отговаря на сигнали или механизми на браузъра DNT.

Информация от други

 1. Ние можем да събираме информация за Вас, когато я получаваме от други потребители или трети страни, като например:
 2. a) Когато свържете профила си с услуги на трети страни или влезете с помощта на партньор на трета страна (като Facebook или Google)
 • От свободно достъпни източници
 • От рекламодателите за Вашето използване на услугите им или взаимодействия с техните предложения.
 • Когато получаваме информация от трети страни или други компании, като тези, които използват нашите Услуги. Това може да включва Вашата активност в други сайтове и приложения, както и информацията, която тези трети страни предоставят на Вас или на нас.

РАЗДЕЛ IV: СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Настоящият раздел определя правилата и процедурата за съхранение на данни, които са предназначени да гарантират спазването на правното ни задължение по отношение на съхраняването и унищожаването на лични данни.
 2. Личните данни, които обработваме за каквато и да било цел или цели, не трябва да бъдат съхранявани по-дълго от необходимото за тази цел или за тези цели.
 3. Ние ще съхраняваме личните Ви данни, както следва:

28.1 всички лични данни ще бъдат съхранявани за минимален период от 5 (пет) години след прекратяване на договора ни за обслужване.

28.2 като изключение от чл. 28.1, транзакционните данни ще се съхраняват до максимум 13 (тринадесет) месеца, за да бъде възможно разрешаването на евентуални спорове или рекламации.

28.2 всички лични данни няма да бъдат допълнително обработвани по начин, несъвместим с целта или целите, за които са първоначално събрани.

 1. Пейнетикс ще приложи подходящи мерки за сигурност срещу неоторизиран достъп или неразрешена промяна, разкриване или унищожаване на данните, и срещу всички други незаконни форми на обработка.
 2. След като целта, за която са получени личните данни, е преустановена и личните данни вече не се изискват, Пейнетикс ще ги унищожи или изтрие по сигурен начин.
 3. Независимо от останалите разпоредби на този раздел, можем да запазим Вашите лични данни, когато такова задържане е необходимо за спазване на правно задължение, което се изисква от нас или за да защитим Вашите жизненоважни интереси, или жизненоважни интереси на друго физическо лице.

РАЗДЕЛ V: СИГУРНОСТ

 1. Ние зачитаме сигурността на Вашите лични данни и използваме разумни електронни, кадрови и технически мерки, за да ги защитим от загуба, кражба, промяна или злоупотреба. Въпреки това, имайте предвид, че дори най-добрите мерки за сигурност не могат напълно да премахнат всички рискове.
 2. Ние се стремим да защитим цялата информация на уебсайта, по начина, по който е необходимо. Вие обаче носите отговорност за запазването на поверителността на личните Ви данни за аутентикация, като пазите паролите си за достъп до платформата на уебсайта поверително и защитено. Вие трябва да промените паролата си незабавно, ако подозирате, че някой е получил неразрешен достъп до нея или до профила Ви. Ако загубите контрол над профила си, трябва да уведомите незабавно отговорното лице за контакт на Пейнетикс, посочено в края на тази Политика.

РАЗДЕЛ VI: ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Пейнетикс може да актуализира тази политика периодично, като публикува нова версия на този уебсайт.
 2. Трябва да проверявате тази страница периодично, за да сте сигурни, че приемате всички промени в настоящите правила.
 3. По наше усмотрение, ние може да решим да уведомим потребителите за промените, направени в тази Политика за поверителност и защита на личните данни, по имейл или по друг начин. Поради тази причина е важно потребителите винаги да поддържат и актуализират информацията си, за да бъде възможна обратната връзка.

РАЗДЕЛ VII: ВАШИТЕ ПРАВА

 1. Вие можете да изискате да Ви предоставим цялата лична информация, която съхраняваме за Вас, като предоставянето на такава информация ще зависи от:

38.1 предоставянето на подходящи доказателства за Вашата самоличност (за тази цел ние ще ви помолим да предоставите документи за верификация на самоличността Ви чрез нашата платформа).

38.2 Имате право да изискате да Ви предоставим личната Ви информация не повече от 1 (eдин) път годишно безплатно. За всеки следващ път, Пейнетикс ще прилага такса, която в момента е фиксирана на 20 BGN;

38.3 Крайният срок за предоставяне на отговор от страна на Пейнетикс понастоящем е фиксиран на един (1) месец след получаване на искането Ви.  Този срок може да бъде удължен, от страна на Пейнетикс с допълнителен срок от 10 дни. В този случай Пейнетикс ще Ви информира за удължаването на емейл адреса Ви или на телефонния Ви номер.

38.4. Вие можете да изискате достъп до личните си данни като изпрати емейл до dpo@paynetics.digital или като посетите нашия уеб сайт, когато сте влезли в регистрирания си профил.

 1. Ние можем да задържим личната информация, до която сте изискали достъп в рамките на разрешеното от закона.
 2. Вие можете да изискате от нас по всяко време да не обработваме личните Ви данни за маркетингови цели.
 3. На практика, Вие обикновено или изрично се съгласявате предварително с използването на Вашата лична информация за маркетингови цели, или ние ще Ви предоставим възможност да се откажете от използването на Вашата лична информация за маркетингови цели.
 4. Вашите основни права съгласно Закона за защита на личните данните и Общия Регламент за защита на личните данни са:

42.1 право на достъп;

42.2 право на промяна;

42.3 правото за заличаване;

42.4 правото да се ограничи обработката;

42.5 право на възражение срещу обработката;

42.6 право на преносимост на данни;

42.7 право да подаде жалба до надзорен орган; и

42.8 правото да си  оттеглите съгласието.

 1. Вие имате право да изискате корекция на неточни лични данни за Вас и с оглед целите на обработката на личните Ви данни, да допълните непълни лични данни за Вас.
 2. В някои случаи имате право да изискате заличаване на личните Ви данни без неоснователно забавяне. Тези хипотези възникват, когато: личните Ви данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени; оттегляте съгласието си за обработка, извършена въз основа на съгласие; възразявате срещу обработването съгласно определени правила на приложимото законодателство за защита на личните данните; обработката е за целите на директния маркетинг; личните Ви данни са били незаконно обработени. Ограничаване  на  правото за заличаване на лични данни  е налице, когато обработката на тези лични данни е необходима: за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; за спазване на задължение, възникнало по силата нормативен акт; или за установяване, упражняване или защита на правни искове.
 3. 1. Вие имате право да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, в някои от следните случаи:
 • точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните Ви данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие изисквате обработването им за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на които обработваме личните Ви данни, имат преимущество пред интересите Ви;

45.2. Когато обработването е ограничено заради наличие на някоя от горните хипотези, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие или с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенци,  защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.

45.3. Когато сте изискали ограничаване на обработването съгласно ал. 1, ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

 1. Вие имате право по всяко време на и на основания, свързани с Вашата  конкретна ситуация, да възразите  срещу обработване на личните Ви данни, когато обработване се извършва на някое от следните основания:
 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.
 1. Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг (включително профилиране за целите на директния маркетинг). Ако направите такова възражение, ние ще преустановим обработването на Вашите лични данни за тази цел. Имате право да възразите срещу, включително при профилиране. Ние ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако не установим, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 2. Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за исторически научни цели или за статистически цели на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, освен ако обработката е необходима за изпълнение на задача, изпълнявана от съображения за обществен интерес.
 3. Доколкото правното основание за обработването на Вашите лични данни е:

49.1 съгласие; или

49.2 обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна или сте предприели стъпки за сключване на договор по Ваше искане, и тази обработка се извършва по автоматизирани начини, Вие имате право да изискате лични данни от нас в структуриран, достъпен и машинно четим формат. Ограничение на това право е налице, когато предаването на данните би засегнало  неблагоприятно правата и свободите на трети лица. Същото важи и за предаването на Вашите лични данни на друг администратор (Право на преносимост на данни).

 1. Ако считате, че обработката на Вашата лична информация е в нарушение на законите за защита на данните, имате право да подадете жалба до надзорен орган, отговорен за защитата на данните. Можете да го направите в държавата-членка на ЕС, в която обичайно пребивавате, имате месторабота или където е мястото на предполагаемото нарушение.
 2. Доколкото правното основание за обработването на Вашата лична информация е съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето, както и няма да засегне или ограничи обработването на друго законно основание или договор.
 3. Можете да упражнявате Вашите права във връзка с Вашите лични данни чрез писмено уведомление до нас и да го изпратите на нашия официален имейл адрес за комуникация, публикуван на нашия уебсайт.
 4. Ние ще запази някои Ваши данни, за да бъде възможна последваща лична идентификация, за да се избегнат злоупотреби, за отстраняване на проблеми, за да съдействаме на всякакви проучвания, за да приложим нашите Общи условия и/или за спазване на законови изисквания за съхранение на лични данни. Следователно не трябва да очаквате, че цялата Ваша лично идентифицираща информация ще бъде напълно премахната от нашата база данни в отговор на Вашата молба. Също така ние съхраняваме история за извършени промени на предоставените данни, за да можем да разследваме предполагаеми измами с профила Ви.

РАЗДЕЛ VIII: НАШИТЕ ПОДРОБНОСТИ

Този уебсайт е собственост и се управлява от "ПЕЙНЕТИКС" АД (Paynetics AD)

Пейнетикс е регистриран като администратор на лични данни под № 036580 съгласно българския закон и Комисията за защита на личните данни.

Нашето седалище и адрес на управление са: бул. Джеймс Баучер 76А, Hill Tower, София, ПК 1407, България.

Можете да се свържете с нас:

(a) като използвате нашия формуляр за контакт / запитване на уебсайта

б) по телефон, на телефонния номер, публикуван на нашия уеб сайт

в) на следния имейл - dpo@paynetics.digital

г) по пощата - до пощенския адрес, посочен по-горе