КРЕДИБУЛ ВИ СЪВЕТВА: Как да се предпазите от злоупотреби с кредитна Ви карта?

 

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ

 • Свържете се веднага с представител на Борика-Банксервиз при при съмнение за злоупотреба с картата Ви, загуба или кражба на денонощен телефон (+359) 02/ 9702600
 • Заявете абонамент за услугата СМС-известяване, при която за всяка авторизация, извършена с картата ще получавате СМС за дата, час, сума и търговски обект
 • Проверявайте периодично движенията и наличността по картовата си сметка
 • Проверявайте съдържанието на месечното си извлечение
 • Не предоставяйте картата си плащане в търговски обект за отдалечено използване. Транзакцията винаги трябва да бъде извършена пред очите Ви
 • При извършване на транзакция на банкомат проверете за наличие на съмнителни устройства, прикрепени към банкомата
 • Поддържайте актуална информация за валидния си телефонен номер за контакт и адрес за кореспонденция, съхранявани от КредиБул

ЗАЩИТА НА ПИН КОДА

 • Не съобщавайте своя ПИН код на никого. Запомнете го наизуст, без да съхранявате запис от него, особено на място, където държите и картата си. Съхранявайте ПИН кода и кредитната си карта на различни места
 • Променяйте периодично ПИН кода си, особено при съмнение, че картата може да е станала обект на злоупотреба или че кодът може да е научен от друго лице
 • Най-често използваните ПИН кодове са 1234, 1111, 0000, 1212, дори и 6969. Ако вашият ПИН е сред посочените, съветваме Ви веднага да го смените
 • При въвеждане на ПИН кода, задължително прикривайте с ръка клавиатурата на банкомата
 • При използване на кредитната си карта за плащания през Интернет никога не предоставяйте ПИН кода си
 • Никога не предоставяйте ПИН кода си в телефонен разговор със служител на КредиБул или Борика-Банксервиз, той Ви е необходим единствено за верификация при теглене от банкомат

ПЛАЩАНЕ В ИНТЕРНЕТ

 • CVC2/CVV кода служи за верификация при плащане през Интернет. Пазете в тайна и не предоставяйте на никого CVС2/CVV кода /трицифрен код, принтиран в ляв наклон в бялото поле до лентата за подпис на гърба на Вашата кредитна карта /
 • Винаги проверявайте дали URL-адресът на интернет страницата започва с “https”, както и за наличие на друг цифров сертификат за сигурност, за да се уверите, че въвеждате данните от картата си в защитена среда. В противен случай – не въвеждайте данни от картата си.
 • Не изпращайте данните от картата си по емейл!
 • Преди да извършите транзакция, задължително се запознайте с Общите условия на търговеца (срок за доставка, рекламация, връщане на стоката, както и възможност за възстановяване на заплатената сума). Предвиждат ли се допълнителни такси (напр.митнически такси) при получаване на стоката?
 • Уверете се, че извършвате еднократно плащане и не се абонирате за периодични плащания.
 • В случай, че активирате абонамент, запознайте се с условията и сроковете за канселиране.
 • Уверете се, че крайната сума, която следва да заплатите отговаря на очакваната цената на стоката/услугата. Възможно е към поръчката да бъдат добавени допълнителни услуги или съпътстващи стоки, съгласие, за които сте дали докато натиската бутон «Напред».
 • Запазете копие от емейл-а потвърждения за извършено плащане към търговеца. Ще Ви е необходимо в случай на оспорване на транзакцията или искане за възстановяване на сумата на транзакцията.


КредиБул въвежда използването на система за 24 часов мониторинг на картови транзакции, за да осигури максимална защита на своите клиенти и намали риска от злоупотреби с кредитни карти. Във връзка с това КредиБул Ви информира, че е възможно служител на компанията да се свърже с Вас на посочения в договора Ви телефонен номер за връзка, за да потвърдите транзакции, извършени с Вашата карта.

В случай, че получите обаждане от служител на КредиБул, той следва да се идентифицира с име, длъжност и телефон за обратна връзка. Вие ще бъдете уведомени за транзакция/и/ с точна дата, час, вид и търговски обект и ще бъдете помолени да потвърдите,че сте извършили тези транзакции.  В случай, че не разпознаете извършването на транзакция, КредиБул ще предприеме необходимите мерки за незабавно блокиране на картата Ви с цел предотвратяване на бъдещи неоторизирани транзакции с тази карта. КредиБул Ви уведомява, че Вие носите изцяло отговорност при предоставяне на  невярна информация, довела до блокиране на кредитната Ви карта.

КредиБул Ви съветва да не предостявяте информация свързана с Вашата карта, по какъвто и да е начин, дори и на лице, представило се за служител на КредиБул.

КредиБул Ви напомня, че се грижи 24 часа в денонощието за сигурността на Вашата кредитна карта и Ви моли да поддържате актуална информация за телефонния си номер и адрес за кореспонденция, за да сте спокойни, че винаги ще можем да се свържем с Вас.

Допълнителна информация можете да получите на следните контакти:

тел: 0700 12 207 и на нашия интернет сайт: www.credibul.bg

 

КРЕДИБУЛ ВИ БЛАГОДАРИ ЗА ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ!